Zgłoszenie

Prosimy o wypełnienie formularza

Przed wypełnieniem formularza, prosimy o wydrukowanie i podpisanie zgód  –  przez rodziców lub opiekunów prawnych –  niezbędnych do udziału dziecka w  konkursie:

Pobierz:

Karta i zgoda RODO Festiwal 2024

Regulamin Festiwalu 2024

Dane osobowe
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Repertuar
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Adres i nazwa placówki do której uczęszcza dziecko:
Field is required!
Imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby zgłaszającej uczestnika (prosimy o dopisek kto zgłasza dziecko: nauczyciel, rodzic, opiekun prawny itp.)
Field is required!
Field is required!
Prześlij zgody rodziców/opiekunów prawnych
Field is required!
Field is required!

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Golach
Gole 51

96-314 Baranów

tel. +48 46 856 09 02
festiwalzimowy.przedszkoleceglow@interia.pl
www.festiwalpiosenkizimowej.pl/Zespół Szkolno-Przedszkolny w Golach
Gole 51
96-314 Baranów

tel. +48 46 856 09 02
festiwalzimowy.przedszkoleceglow@interia.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Golach
Gole 51

96-314 Baranów

tel. +48 46 856 09 02
festiwalzimowy.przedszkoleceglow@interia.pl
www.festiwalpiosenkizimowej.pl/